PNEVMATIKEPNEVMATIKE POKAŽI VSE PNEVMATIKEPOKAŽI VSE PNEVMATIKE NASVETINASVETI

TRAJNOSTNA MOBILNOST

UVOD

UVOD

Na cestah po svetu je okoli 800 milijonov avtomobilov, številka bi se lahko do leta  2030 podvojila. To sproža vrsto odločnih zahtev in vprašanj – na področjih kot so zdravje in varnost, ohranjanje energije in surovin, varstvo okolja in kakovost življenja – vse to kliče po rešitvah. V današnjem, bolj odprtem svetu, želijo ljudje potovati – ne samo več, temveč tudi vse bolje. Hkrati s porastom števila prebivalcev narašča tudi tovorni promet.

NAŠI IZZIVI

NAŠI IZZIVI

Svetovni poslovni svet za trajnostni razvoj združuje skoraj 200 svetovnih podjetij s skupno zavezo za trajnostni razvoj. Michelin, član od leta 2001, je sodeloval pri projektu organizacije trajnostne mobilnosti (SPM), ki predlaga 7 ciljev:

Spoznajte naših 7 ciljev

  • Prvi cilj: Znižati konvencionalne emisije na področju transporta tako, da ne bodo več predstavljale pomembne ovire za zdravo življenje kjer koli v svetu
  • Drugi cilj: Znižati toplogredne pline (GHG), ki jih povzroča promet na trajnostno raven
  • Tretji cilj: Znatno znižati število smrtnih žrtev in poškodb zaradi prometnih nesreč po vsem svetu
  • Četrti cilj: Znižati hrup, ki ga povzroča promet
  • Peti cilj: Ublažiti prometne zastoje
  • Šesti cilj: Zmanjšati razlike v mobilnosti med najbogatejšimi in najrevnejšimi državami
  • Sedmi cilj: Izboljšati mobilnost in možnosti za prebivalstvo v razvitih in razvijajočih se družbah

NAŠI ODGOVORI

NAŠI ODGOVORI

Da bi uresničili 7 ciljev, poudarjenih v projektu za tranjostno mobilnost, je Michelin pripravil 10 izjav.

Preberite vseh 10 izjav

1. Odgovornost za zmogljivosti naših izdelkov in storitev
2. Dobri pogoji dela in življenja v naših obratih
3. Različnost v v okviru delovnih skupin
4. Odnosi v družbi
5. Odnosi z dobavitelji
6. Upravljanje družbe v krizi
7. Spoštovanje okolja pri upravljanju v naših obratih
8. Vpliv okolja na uporabo pnevmatik
9. Reciklaža odpadnih pnevmatik
10. Naš prispevek k trajnostni mobilnosti

Spoznajte naš globalni program trajnostne mobilnosti