PNEVMATIKEPNEVMATIKE POKAŽI VSE PNEVMATIKEPOKAŽI VSE PNEVMATIKE NASVETINASVETI

VAROVANJE ZASEBNOSTI

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Michelin spoštuje zasebnost obiskovalcev in uporabnikov svojih spletnih strani.

Ta dokument opisuje običajno poslovanje družbe Michelin v zvezi z osebnimi podatki, vključno z okoliščinami, v katerih se zbirajo, namene, za katere se jih lahko uporablja, in ljudi, katerim so namenjeni.

Vsaka spletna stran Michelina  ima poseben cilj in značilnosti, ki so posebne za to spletno stran. Če je potrebno pridobiti dodatne osebne podatke, posebej za spletno stran Michelina, boste o tem obveščeni na spletni strani.

 

Osebni podatki

Na splošno se na večini Michelinovih internetnih strani ne zahteva, da razkrijete vaše osebne podatke. Možno pa je, da se postavi zahteva po osebnih podatkih z namenom, da bo mogoče v večji meri ugoditi vašim potrebam – na primer vzpostaviti komunikacijo, odgovoriti na vaše zahteve ali v podobnih okoliščinah. "Osebni podatki" vključujejo vaše ime, naslov, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, ter druge posebne informacije, kot so uporabniško ime, geslo, ali podatke o računu.

 

Zbiranje osebnih podatkov

Michelin bo zbiral vaše osebne podatke namensko, za določen cilj, izrecno in zakonito. Vaših podatkov se ne bo uporabljalo za namene ali na način, ki ni v skladu s tem ciljem.  

V času pred pričetkom zbiranja podatkov, ali pa vsaj pred njihovo uporabo za natančno določene cilje, bo Michelin o tem obvesti zadevno osebo.

Michelin je zavezal, da bo zbiral primerne in ustrezne informacije, ne več, kot je potrebno, ob upoštevanju cilja, za katerega se zbirajo. Michelin bo sprejel vse potrebne ukrepe da zagotovitev točnosti in, če bo potrebno, posodobitve podatkov.

 

Uporaba osebnih podatkov

Michelin uporablja vaše osebne podatke v okviru natančno določenih ciljev, za katere so bili zbrani. Kot primer, Michelin lahko uporabi vaše osebne podatke:

  • da vam posreduje informacije o svojih izdelkih in storitvah;
  • da izvaja in spremlja vaše transakcije;
  • da vam omogoča sodelovanje v interaktivnih vidikih spletne strani in
  • da vzpostavi komunikacijo in morda poslovanje z vami.

Michelin zavezuje, da vaših osebnih podatkov brez vašega privoljenja ne bo uporabil za komercialno oglaševanje.

 

Prejemniki osebnih podatkov

Prejemniki vaših osebnih podatkov so izključno osebe, ki jih potrebujejo za poslovne namene.

Michelin lahko vaše osebne podatke posreduje tudi drugim dobaviteljem ali ponudnikom storitev, ki pa so pogodbeno vezani, da bo osebne podatke varovali kot zaupne. Zavezani so, da vaše osebne podatke uporabljajo samo za potrebe storitev, ki so jim bile zaupane.

Michelin vaših osebnih podatkov brez vašega soglasja ne bo prodal ali dal v najem tretjim osebam, razen na podlagi sodnega naloga, v skladu z veljavno zakonodajo, ali za namen zagotovitve zavarovanja pravic in blaga družbe Michelin.

 

Čas hranjenja podatkov

Michelin vaših osebnih podatkov ne bo hranil dlje, kot je to potrebno za dosego ciljev, za katere so bili zbrani ali za časovno obdobje, ki ga zahteva zakon.

 

Pravica do dostopa, spremembe, ali ugovora

Michelin lahko zaprosite za dostop do vaših osebnih podatkov, s katerimi razpolaga, če niso točni, jih lahko spremenite ali izbrišete. Pravico imate, da, iz upravičenih razlogov Michelinu prepoveste zbiranje ali razkritje vaših osebnih podatkov.

Kar zadeva komercialno oglaševanje, lahko uporabite vašo pravico do ugovora brez kakršne koli utemeljitve.

Če želite uveljaviti katero od teh pravic, prosimo, sporočite to na zadevni spletni strani in/ali pri varovanju zasebnosti.

 

Varnost zbranih podatkov

Michelin je sprejel ukrepe za zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in varnosti vaših osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov je omogočen le osebam, ki jih potrebujejo in morajo spoštovati ta pravila.

Na komercialnih spletnih straneh bo Michelin zbiral podatke o bančnih računih, v okviru in za zagotovitev učinkovitih in zakonitih postopkov varnosti plačil. Ti ukrepi so lahko sestavljeni iz šifriranja (podatki naj bi bili za ostale nečitljivi) v času zbiranju ali prenosa zaupnih podatkov. Omenjene koordinate bodo uporabljene samo za namene spletnega plačevanja in ne bodo ohranjene.

Michelin skrbi za to, da je zagotovljeno, da vaših osebnih podatkov ne spreminjajo, poškodujejo ali zlorabijo tretje osebe, ki nimajo dovoljenja za dostop do teh podatkov.

 

Piškotki

Da bi izboljšal storitve z uporabo piškotkov, Michelin zbira podatke o tem, kako se spletne strani uporablja. Piškotki so alfanumerični znaki, ki se preko spletnega brkljalnika prenesejo na disk vašega računalnika, kadar obiščete spletno stran. Piškotki ne vsebujejo osebnih oziroma poslovnih podatkov o uporabnikih. Podatki, ki jih zberemo, so, na primer katero stran ste obiskali, datum in čas obiska in ostale informacije o ogledu strani.

Vaš brkljalnik lahko naravnate tako, da vas obvešča o piškotkih in vam ponudi možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete, lahko pa ga naravnate tudi tako, da lahko piškotke  izključite.

 

Mednarodni prenos osebnih podatkov

Michelin je mednarodno podjetje, ki ima baze podatkov v različnih državah, kjer deluje. Vaše osebne podatke lahko prenese v okviru podjetja ali na zunanje partnerje, ki poslujejo izven vaše države.

Ker raven varstva podatkov na svetovni ravni ni enako urejena, osebnih podatkov ne pošiljamo družbam skupine Michelin ali drugim podjetjem, ki imajo sedež izven Evropske skupnosti, razen, če ta podjetja ponujajo enako ali podobno raven varstva osebnih podatkov kot Michelin.

Za prenosov osebnih podatkov znotraj Michelina je družba sprejela zavezujoča pravila družbe (Binding Corporate Rules -"BCRs”), s katerimi je urejen prenos osebnih podatkov, ki prihajajo iz Evropske skupnosti. Kopijo teh pravil lahko pridobite s klikom na "BCRs".

Prenos podatkov zunaj skupine je urejen s pogodbami, s katerimi se zagotovi ustrezno varstvo podatkov, podobno tistemu v domači državi.

 

Interaktivne storitve

Nekatere spletne strani Michelina vsebujejo interaktivne funkcije, kot so chat, forum ... Te funkcije lahko uporabljate, če želite, izpolniti morate formular z napisom. Ta oblika zahteva, da razkrijete nekatere osebne podatke, kot so: ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov ... Ti podatki se zbirajo z namenom, da izboljšamo interaktivne storitve in čim bolj ugodimo vašim željam in potrebam.

Uporabniki, ki so registrirani za te storitve, imajo možnost dostopa do informacij, ki so v času vpisa na voljo. Uporabnik ima pravico, da v vsakem trenutku spremeni ali izbriše podatke, ki so na voljo.

 

Mladoletne osebe

Internetne strani družbe Michelin na splošno niso namenjene mladoletnim osebam (mlajšim od osemnajst (18) let). Če ste mladoletni, vam priporočamo, da osebnih podatkov ne posredujete brez dovoljenja staršev.

 

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na spletnih straneh družbe Michelin so lahko povezave do spletnih strani tretjih oseb. Michelin teh strani ne nadzoruje in tako ne more biti odgovoren za njihov način poslovanja, ki se nanaša na zaupnost in varnost vaših osebnih podatkov ali njihovo vsebino. Priporočamo vam, da si tudi na teh spletnih straneh, preden jih uporabljate ali posredujete vaše osebne podatke, prepričate o njihovi politiki varstva zasebnosti.

 

Opozorilo glede blagovne znamke in avtorskih pravic

Za dodatne informacije, preberite, prosimo naše pogoje uporabe.

 

Soglasje k politiki varstva zasebnosti

Z uporabo te spletne strani izražate, da soglašate z našo politiko varstva zasebnosti. Če se ne strinjate s katerim koli od pogojev glede politike varstva zasebnosti, vas prosimo, da  tiste spletne strani ne uporabljate oziroma ne pošljete nobenih osebnih podatkov.

 

Spremembe

Ta politika je začela veljati 20.09.2011. Vse spremembe bodo objavljene na tej spletni strani, z veljavnostjo na dan objave. Zato vas prosimo, da to stran občasno preverite.