Certificirano prodajno mesto

Nalepka Certificirano prodajno mesto MICHELIN zagotavlja, da to prodajno mesto ustreza strogim kakovostnim standardom, ki jih je postavil MICHELIN in se nanašajo na opravljanje storitev in prodajo njihovih izdelkov.

certified center

certified center

SPREJEM STRANKE – PRILAGOJEN POSAMEZNI STRANKI
  • v najkrajšem možnem času, s skupino dobro usposobljenih strokovnjakov, ki vas pričakujejo
  • v udobnem in prijaznem okolju
NASVETI STROKOVNJAKOV
  • pozornost, prilagojena vašim potrebam
  • pregledna ocena del, ki jih bo potrebno izvesti
  • natančna pojasnila glede opravljenega dela
KAKOVOSTNE STORITVE
  • z ustrezno opremo
  • strokovo znanje

 

Potrebujete dodatno pomoč?