PRAVNA OBVESTILA

 

Avtor spletne strani je: 
Michelin Slovenija pnevmatike, d.o.o.
Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 1216066000
Davčna številka SI: 35667257

Preden pričnete brskati po spletni strani vas prosimo, da preberete pogoje uporabe.
Družbe skupine Michelin so pravne osebe vsaka zase je avtonomna. Kljub temu so, zaradi lažjega komuniciranja in posredovanja informacij na tej spletni strani, lahko uporabljeni naslednji izrazi: “Michelin”, “skupina”, “skupina Michelin” in “mi”, ki označujejo vse družbe, ki spadajo v skupino Michelin, ki sicer poslujejo ločeno, vsaka zase.

1.  člen NAMEN

Namen pogojev uporabe je določiti roke in pogoje, pod katerimi Michelin objavlja na spletni strani ter roke in pogoje, pod katerimi je možen dostop in uporaba spletne strani. Vse povezave s spletno stranjo morajo biti v skladu s temi pogoji. Michelin si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali posodobi pogoje uporabe. Z dostopom in uporabo spletne strani izjavljate, da s strinjate z navedenimi pogoji uporabe in Michelinu dovoljujete, da v uporablja vaše osebne podatke.

2.  člen DOSTOP DO SPLETNE STRANI

Michelin si prizadeva, da vzdržuje dostopnost do spletne strani, vendar nima nobene obveze glede zagotavljanja dostopa. Mogoče je, da za namene vzdrževanja, posodabljanja ali drugih razlogov, zlasti tehnične narave ali zaradi skladnosti z veljavnimi predpisi, dostop do spletne strani ustrezno prilagodi ali celo prekine. Pod nobenim pogojem Michelin ne odgovarja za prekinitve delovanja spletne strani in posledice, ki bi lahko iz tega nastale.
Z uporabo spletne strani zagotavljate, da  spletne strani ne uporabljate z namenom goljufije, zlasti ne, če gre za interaktivne storitve ali e-poslovanje, če so te storitve na voljo.

3.  člen PRAVICE, KI IZHAJAJO IZ INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina (ki vključuje, ni pa omejena  le na to,  informacije, besedila, grafe, podatke, slike, fotografije, vizualne, zvočne in video posnetke, magnetofonske posnetke in oblike teh dokumentov na spletni strani) je zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali drugimi oblikami zaščite intelektualne lastnine. Vsebina je izključni v lasti založnika. Vsako popolno ali delno kopiranje, razmnoževanje, predstavitev, uporaba, prilagoditev, spreminjanje, prevajanje in razpošiljanje vsebine, ki pripada Michelinu ali tretji osebi, ki jamči Michelin za te pravice, po katerem koli postopku, je nezakonito, razen če gre za omejeno pravico, ki izhaja iz 4. člena in/ali če gre za kopije, ki se uporabijo samo za lastno uporabo. Vsebina na tej spletni strani se lahko spremeni brez predhodne najave in se objavlja brez vsakršnega jamstva oziroma obveze – izražene eksplicitno ali implicitno; iz teh objav ne izhaja nobena pravica do povračila škode. Vsebina je zaščitena kot copyright © 1997-2010 Michelin ali kot avtorska pravica partnerjev Michelina. Logotipi so registrirane blagovne znamke. 

4.  UPORABA VSEBINE

Sprememba ali prilagoditev vsebine ali uporaba vsebine, ki ni v skladu z namenom, predstavlja kršitev lastninskih pravic Michelina ali drugih partnerjev.
V okviru navedenih omejitev vam Michelin dovoljuje, da prenesete in uporabite za razpošiljanje vsebine (i), če je funkcija za prenos datotek na voljo (ii), za nekomercialne namene (iii) v dobri veri in (iv) s tem da ne spreminjate podatkov o lastniku informacij, na dokumentih pa mora biti naveden tudi datum objave na spletni strani. Ta pravica se nikakor ne razlaga kot pravica do razpolaganja z blagovno znamko in zlasti ne z logotipom.

5.  E-POŠTA

Za izmenjavo podatkov z Michelinom po elektronski pošti morate izpolniti formular za e-pošto, ki je na spletni strani. Michelinov odgovor na elektronsko pošto in dostop do spletne strani in vsebin se ne obravnava  ali ni dokaz, da se v državi, kjer je uporabnik interneta, odvija oglaševanje, promocijska ali komercialna dejavnost.

6.  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Na splošno lahko obiščete našo spletno stran ne da bi morali razkriti vašo identiteto in dati na razpolago vaše osebne podatke. Vendar pa vas lahko Michelin prosi za informacijo, na primer da lahko odgovorimo na zahteve, ki ste jih sporočili, da vam zagotovimo ustrezne storitve, za obdelavo naročila ali za namene trženja.
Podatki, zbrani preko naše spletne strani, se zbirajo za Michelin, pa tudi za izbrane partnerje in/ali izvajalce storitev, ki delajo za Michelin.
Michelin zbira anonimne podatke o vaših brskanjih po spletnih straneh (po katerih straneh uporabniki brskajo, datum in čas brskanja itd.) z namenom izboljšanja storitev. Te podatke lahko uporabi za analizo smeri razvoja ali za pripravo statistik, ki merijo obisk spletnih strani. Obveščamo vas, da lahko zavrnete piškotke - če jih zavrnete, ne boste mogli pristopati do določenih oddelkov naše spletne strani.
Glede osebnih podatkov, ki nam jih sporočite, boste imeli možnost do dostopa in popravkov ali izbrisa podatkov, v skladu s francoskim zakonom o varstvu podatkov „Francoski zakon o informatiki in svobodi” št. 78-17 z dne 6. januarja 1978, spremenjen z aktom No. 2004-810 z dne 6. avgusta 2004. 
Lahko tudi sporočite, brez kakršnih koli stroškov, da se ne strinjate, da Michelin zbira in obdeluje vaše podatke. Še več, v skladu s francoskom  zakonom o varstvu podatkov, lahko izrazite nestrinjanje, da se vaši podatki uporabijo za volilne kompanje, zlasti na področju poslovanja.
Vse, kar morate storiti za uveljavljanje teh pravic je, da pošljete pismo na naslov:

Michelin Slovenija pnevmatike, d.o.o.
Leskoškova cesta 9d
SI-1000 LJUBLJANA
Matična številka: 1216066000
ID za DDV: SI35667257

Naše spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Obveščamo vas, da Michelin ne izmenjuje osebnih podatkov s temi spletnimi stranmi. Ugotovili smo, da ste lahko, ko zapustite našo spletno stran, predmet drugih postopkov, ki se nanašajo na zaščito osebnih podatkov, nad katerimi Michelin nima nadzora in za katere ni odgovoren.

Več informacij je na voljo v dokumentu Obdelava posebnih podatkov.

7.  JAMSTVO IN ODGOVORNOST

Vsebine, ki so objavljene na spletni, strani so “takšne kot so”, brez kakršne koli obveze ali kakršnega koli izrecnega jamstva. Michelin si pridržuje pravico, da kadarkoli, brez predhodne najave spremeni, popravi ali prekine in/ali izbriše vsebino ali dostop do spletnih strani.  Michelin ne odgovarja za primer, če je bila vaša IT oprema okužena s kakršnim koli elektronskim virusom. Vaša odgovornost je, da sprejmete ustrezne ukrepe za zaščto vaše IT opreme.
Michelin, njegovi zaposleni, dobavitelji ali partnerji, navedeni na spletni strani, v nobenem primeru ne morejo biti odgovorni, po pogodbenih določilih o odgovornosti, zapleteni odgovornosti ukrepa ali katerih koli drugih pravnih ukrepih, za nenamerne posredne ali neposredne izgube česar koli ali kakršne koli izgube, zlasti finančne ali komercialne narave, ki izhaja iz uporabe spletnih strani ali iz informacij, pridobljenih na spletni strani. 
Strogo je prepovedano vzpostaviti povezavo na nezakonito vsebino, kot določa člen 8.2. Spletna stran lahko vsebuje enostavne ali globoke tekstovne povezave (hypertekst) do Michelinovih partnerjev – »tretjih oseb«. Le-ti morajo dajati privoljenja za globoke tekstovne povezave. Michelin ne nadzoruje navedenih spletnih strani in zato ni odgovoren za dostopnost, ustreznost, vsebino, oglaševanje, razpoložljive izdelke in/ali storitve, ki so na voljo na spletni strani ali izhajajo iz spletne strani. Torej Michelin v nobenem primeru ni odgovoren za  neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko bila posledica dostopa ali uporabe spletnih strani partnerjev ali drugih zaradi nespoštovanja oziroma kršitve predpisov.

8.  PRISTOJNOST IN UPORABA PRAVA

Vsak spor v zvezi s spletno stranjo ali v zvezi s temi pogoji uporabe bo obravnavalo sodišče v Clermont-Ferrandu. Postopki se vodijo in razlagajo v skladu s francoskim materialnim pravom, ne glede na spor pri pravnih pravilih. Z uporabo spletne strani uporabnik soglaša z uporabo navedene klavzule. V primeru, da je eden od izrazov tega navodila nezakonit, ničen ali ga iz katerega koli razloga ni mogoče uporabiti se šteje, da ni del teh pogojev in ne vpliva na veljavnost ali uporabo drugih pogojev.

Lastnik – založnik spletne strani: Michelin Slovenija pnevmatike, d.o.o.

Glavni urednik:

Gostuje pri: 

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, 
Dublin 18, D18 P521, 
Ireland
+353 1 7063476

9. Omejitev odgovornosti "Google Translate"

TA STORITEV LAHKO VSEBUJE PREVODE, PRIPRAVLJENE S POMOČJO GOOGLA. GOOGLE NITI EKSPLICITNO, NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA PRAVILNOST NATANČNOST IN/ALI ZANESLJIVOST PREVODOV. PRAV TAKO NE DAJE JAMSTVA ZA MOŽNOST PRODAJE, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI ZATO, DA NISO KRŠENE PRAVICE. 

Nekatere vsebine na STRANI Rangiranje & Komentarji na naši spletni strani, so bile, da vam je lažje, prevedene, z uporabo programske opreme za prevajanje »Google Translate«. V okviru možnosti smo si prizadevali, da zagotovimo natančen prevod, seveda pa nobeno samodejno prevajanje ni brezhibno in ne more nadomestiti pravih prevajalcev. Prevodi so na voljo kot storitev za uporabnike spletne strani Michelin, in so na voljo "takšni kot so". Ne jamčimo, niti eksplicitno, niti implicitno za točnost, zanesljivost ali natančnost prevodov iz izvornega jezika v kateri koli drugi jezik. Nekatere vsebine zaradi omejitev programske opreme za prevajanje morda niso povsem natančno prevedene. 
Kot uradni tekst šteje slovensko spletne strani. Kakršne koli neskladnosti ali razlike, v prevodih niso zavezujoče in nimajo pravnega učinka glede skladnosti ali kazenski pregon . Če se pojavi kakršno koli vprašanje glede točnosti informacij na prevedenih straneh, je veljavna verzija slovensko jezikih> na spletni strani, kjer je uradna verzija.

Uporabljate spletni brskalnik, ki ga to spletišče ne podpira
Uporabljate brskalnik, ki ga to spletišče ne podpira. To pomeni, da nekatere funkcije utegnejo neustrezno delovati. Posledica tega je lahko čudno obnašanje med spletnim brskanjem. Uporabite ali nadgradite/namestite enega od naslednjih brskalnikov, da boste čim bolje izkoristili to spletišče