POVZETEK

Povzetek

Pri družbi MICHELIN SLOVENIJA pnevmatike, d.o.o., Stegne 21C, 1000 Ljubljana in vseh z njo povezanih družbah (»Michelin«) smo zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov in si prizadevamo jasno in pregledno navesti, katere podatke zbiramo in kako jih bomo uporabili. Ta pravilnik pojasnjuje, kako bomo obdelovali kakršne koli osebne podatke, ki jih zbiramo, ko uporabljate našo spletno stran ali digitalne storitve, ali podatke, ki nam jih posredujete vi.

Prosimo vas, da pozorno preberete spodnji pravilnik, da bi razumeli naša stališča in prakse glede vaših osebnih podatkov in kako jih bomo obravnavali.

 1. Kdo smo in kako lahko stopite v stik z nami
 2. Naše spletne strani, ki jih zajema ta pravilnik o zasebnosti
 3. O našem Svetovalcu za varstvo podatkov
 4. Drugi pravilniki, ki jih morate prebrati
 5. Podatki, ki jih zbiramo od vas
 6. Podatki, ki jih zbiramo o vas iz drugih mest
 7. Kje hranimo vaše osebne podatke
 8. Deljenje vaših osebnih podatkov
 9. Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke
 10. Vaše pravice na podlagi zakonodaje o varstvu osebnih podatkov
 11. Kaj lahko naredite, če niste zadovoljni s tem, kako uporabljamo podatke
 12. O varnosti podatkov
 13. Spremembe našega Pravilnika o zasebnosti

 

1. Kdo smo in kako lahko stopite v stik z nami

Naše polno pravno ime je MICHELIN SLOVENIJA pnevmatike, d.o.o. in smo Upravljavec podatkov. Če želite stopiti v stik z nami, imate na voljo naslednje možnosti:

 • Lahko nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov dataprivacy_EUC@michelin.com
 • Lahko nam pošljete pismo na naslednji naslov: Stegne 21C, 1000 Ljubljana

 

2. Naše spletne strani, ki jih zajema ta pravilnik o zasebnosti

Informacije, navedene v tem pravilniku, veljajo za vse spletne strani družbe Michelin.

3. O našem Svetovalcu za varstvo podatkov

Medtem ko so vsi pri družbi Michelin zavezani k varovanju in spoštovanju vaše zasebnosti, imamo Svetovalca za varstvo podatkov, ki se ukvarja z vsemi vidiki osebnih podatkov pri družbi Michelin. Lahko se obrnete na našega Svetovalca za varstvo podatkov, tako da pošljete elektronsko sporočilo na dataprivacy_EUC@michelin.com.

4. Drugi pravilniki in informacije, za katere vas pozivamo, da jih preberete

Medtem ko ta Pravilnik o zasebnosti vsebuje vse informacije, ki jih morate poznati o tem, kako zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke na naših spletnih straneh, vas pozivamo, da preberete tudi informacije na nekaterih drugih mestih.

Dodatni pravilniki o zasebnosti, če/v primeru, da obstajajo

Naša Politika piškotkov

[Naši pogoji uporabe spletne strani]

Povezane platforme

Dodatni pravilniki o zasebnosti

To je naš glavni pravilnik o zasebnosti za vašo uporabo spletne strani in digitalnih storitev ter proizvodov, ki jih ponuja Michelin. Toda pravilnik o zasebnosti za posamezne digitalne proizvode in storitve lahko vsebuje dodatne informacije. Prosimo vas, da preberete te pravilnike, ko se registrirate ali naročite na te proizvode ali storitve.

Naša politika piškotkov

Ko uporabljate našo spletno stran in druge digitalne proizvode in storitve, ki jih zagotavljamo, se lahko prek piškotkov zbirajo podatki, da vas ločimo od drugih uporabnikov naše spletne strani in drugih proizvodov ter storitev. Imamo ločeno Politiko piškotkov, ki razlaga našo uporabo piškotkov in namene, za katere jih uporabljamo. Pozivamo vas, da preberete našo Politiko piškotkov na naslednji povezavi : https://www.michelin.si/piskotki.

[Pogoji uporabe

V naših pogojih uporabe spletne strani so navedeni pogoji, pod katerimi lahko uporabljate naše spletne strani, in jih je treba brati skupaj s tem Pravilnikom o zasebnosti. Ta Pravilnik o zasebnosti je sicer ločen dokument in ni povezan ali pogojen s Pogoji uporabe spletne strani. Naše Pogoje uporabe spletne strani lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.michelin.si/vsebina-spletne-strani/pravno

Povezane platforme

Naša stran lahko občasno vsebuje povezave do in od spletnih strani in digitalnih platform naših partnerskih omrežij, oglaševalcev in povezanih družb. Če sledite povezavi do katerekoli od teh spletnih strani, prosimo, upoštevajte, da imajo te spletne strani svoje lastne pravilnike o zasebnosti in ne prevzemamo nobene odgovornosti ali obveznosti za te pravilnike. Prosimo, preverite te pravilnike, preden tem spletnim stranem predložite kakršnekoli osebne podatke.

5. Podatki, ki jih lahko zbiramo neposredno od vas

V tem delu je navedeno:

 • kako zbiramo vaše osebne podatke;
 • kategorije podatkov, ki jih zbiramo;
 • opis, kako nameravamo uporabiti podatke, ki jih zbiramo; in
 • pravna podlaga, na katero se bomo opirali pri obdelavi zbranih podatkov.

Vaša vloga

Zbrani podatki

Namen/dejavnost

Vrsta podatkov

Zakonita podlaga za obdelavo

Obdobje hrambe

Udeleženec v tekmovanju/promociji

Podatki, ki nam jih daste, ko sodelujete v trgovskem tekmovanju ali promociji (»Podatki o tekmovanju«).

Da nam omogo?ite, da vam pošljemo nadaljnje informacije o tekmovanju ali nagrado, ?e ste zmagovalec tekmovanja. ?e ne navedemo druga?e, ko zbiramo vaše podatke, bomo te podatke uporabili le za upravljanje in vodenje tekmovanj in promocij.

Podatki o tekmovanju lahko na primer vklju?ujejo vaše ime in poln naslov, elektronski naslov in/ali telefonsko številko

Vaše soglasje za sodelovanje v nagradni igri, v primeru, da ste nagrajenec pa  izpolnjevanje pogodbe med vami in nami.

Podatke bomo hranili, dokler ni tekmovanje kon?ano in potem še toliko ?asa, kot zahtevajo veljavni zakoni s podro?ja davkov, arhiviranja in drugi.

Udeleženec v raziskavi

Podatki, ki nam jih posredujete, ko izpolnite anketo ali odgovorite na vprašalnik ali raziskavo (»Podatki o raziskavi«).

Za zbiranje informacij o dolo?eni zadevi, na primer o naših storitvah za vas.

Podatki lahko vklju?ujejo vaše polno ime, vaš elektronski naslov in druge zahtevane osebne podatke.

Kot pravno podlago za obdelavo Podatkov o raziskavi bomo uporabili vaše soglasje.

Podatke bomo hranili 3 leta po zaklju?ku raziskave.

V številnih primerih so ankete, vprašalniki in raziskave anonimni in zbiramo osebne podatke le za statisti?ne podatke. V nasprotnem primeru vas bomo o tem obvestili, ko bomo zbirali podatke.

Imetnik ra?una

?e se za kateri koli naš proizvod ali storitev registrirate prek ra?una, bomo zahtevali podatke, da vas lahko identificiramo in vam zagotovimo proizvode in storitve kot tudi podatke o takšnih proizvodih in storitvah (»Podatki o ra?unu«).

Podatke o ra?unu bomo obdelovali za namen delovanja naših spletnih strani, zagotavljanja digitalnih storitev, na katere se naro?ite, komunikacije z vami o teh digitalnih proizvodih in storitvah ter vzdrževanje rezervnih možnosti za naše storitve.

Podatki o ra?unu bodo vklju?evali vaše polno ime, elektronski naslov. Lahko vas prosimo tudi, da nastavite geslo, tako da se lahko varno prijavite nazaj v vaš ra?un.

Izpolnjevanje pogodbe med vami in nami (npr. Dolo?b in pogojev zadevne spletne strani) za zagotavljanje proizvodov in storitev je pravna podlaga za obdelovanje Podatkov o ra?unu.

Podatke bomo hranili, dokler bo ra?un veljaven in potem še toliko ?asa, kot zahtevajo veljavni zakoni s podro?ja davkov, arhiviranja in drugi.

Prejemnik neposrednega trženja

?e zahtevate nadaljnje informacije od nas, tako da se naro?ite na prejemanje kakršnih koli naših novic ali trženjskih sporo?il (»Trženjski podatki«).

Trženjski podatki se obdelujejo, da vam lahko pošiljamo relevantna obvestila in/ali novice, ki ste jih zahtevali.

Prosili vas bomo za vaše ime in elektronski naslov, da vam lahko pošljemo zahtevane informacije

Pravna osnova za to obdelavo je privolitev.

Podatke bomo hranili, dokler ne prekli?ete privolitve. Privolitev lahko kadar koli prekli?ete. Vendar pa upoštevajte, da takšen preklic privolitve ne bo vplival na obdelavo podatkov, ki je že bila izvedena. Po preklicu privolitve lahko obdržimo vaše podatke, da bi na ta na?in zagotovili upoštevanje vaše zahteve, da ne želite prejemati neposrednih trženjskih sporo?il od nas.

Uporabnik javljalnika položaja trgovca

Podatki, ki nam jih posredujete, ko uporabljate lokacijske storitve, na primer naš javljalnik položaja (»Lokacijski podatki«).

Ti podatki se uporabljajo za identifikacijo trgovcev, ki so v bližini lokacije.

Za uporabo nekaterih naših storitev zahtevamo poštno številko.

Izpolnjevanje pogodbe med vami in nami za zagotavljanje digitalnih proizvodov in storitev je pravna podlaga za obdelovanje Lokacijskih podatkov.

Podatke bomo hranili, dokler boste uporabljali javljalnik položaja trgovca in potem še toliko ?asa, kot zahtevajo veljavni zakoni s podro?ja davkov, arhiviranja in drugi.

Udeleženec v postopku zaposlovanja

Podatki, ki nam jih posredujete, ko nam pošljete življenjepise za postopek zaposlovanja (»Podatki o zaposlovanju«)

Ti podatki se uporabljajo za ocenjevanje in odlo?anje o najboljših kandidatih za prosta delovna mesta, po zaklju?enem postopku zaposlovanja pa za obveš?anje kandidatov o podobnih priložnostih v družbi Michelin.

Vsi podatki, ki jih vklju?ite v življenjepis, na primer vaše polno ime, naslov, starost, spol, izobrazba, prejšnje zaposlitve itd.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo obdelovali z namenom sklenitve pogodbe. Po kon?anem postopku izbire bomo za namene nadaljnjega obveš?anja o prostih mestih vaše podatke obdelovali le z vašo privolitvijo, ki bo predstavljala pravno osnovo za obdelavo.

Podatke bomo hranili 12 mesecev po zaklju?ku postopka zaposlovanja, pri ?emer vas bomo o morebitnih novih podobnih priložnostih obveš?ali le z vašim soglasjem

Obiskovalec naših spletnih strani

Podatki, ki nam jih posredujete, ko obiš?ete naše spletne strani, kot npr. podatki, ki jih zagotovite v razdelkih »kontakt« itd. (»Podatki o obisku«)

Ti podatki se uporabljajo, da lahko odgovorimo na vaše zahteve in izboljšamo upravljanje naših spletnih strani

Vsi podatki, ki nam jih posredujete, ko vzpostavite stik z nami prek spletnih strani

Pravna osnova za to obdelavo je privolitev.

Podatke bomo hranili, dokler ne bo vaša zahteva zaklju?ena in potem še toliko ?asa, kot zahtevajo veljavni zakoni s podro?ja arhiviranja in drugi.

 

Ko nam posredujete podatke (na primer, podatke, navedene v zgornjih scenarijih), vas bomo v nekaterih primerih zaprosili za dodatne, prostovoljne podatke. Ti podatki bodo določeni kot neobvezni in jih uporabljamo, da lahko boljše razumemo naše stranke in jim prilagodimo naše storitve. Teh podatkov nam niste dolžni zagotoviti in naša zagotovitev storitve ali izdelka ni v ničemer pogojena s pridobitvijo teh podatkov. Naše storitve tudi v ničemer ne bodo omejene, v kolikor nam teh podatkov ne posredujete.

6. Podatki, ki jih zbiramo o vas od tretjih oseb

 • Lahko prejmemo podatke o vas (kot npr. polno ime, položaj znotraj pogodbenega partnerja, elektronski naslov in telefonska številka), ki jih zagotovijo naši pogodbeni partnerji, pravni subjekti, če ste zastopnik/kontaktna oseba, ki jo takšni pravni subjekti določijo za zagotavljanje izvajanja pogodbe z družbo Michelin.
   

Te podatke bomo obdelovali za naš zakonit interes, saj nam bodo omogočili izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti in komunikacijo z našim pogodbenim partnerjem v okviru izvajanja poslovne pogodbe. Če vam ne sporočimo drugače, bomo te podatke uporabljali le za vodenje in upravljanje pogodbenega razmerja s partnerjem, ki ga zastopate.

Podatke bomo hranili za čas trajanja pogodbe, razen če bo vaša družba določila drugega zastopnika/kontaktno osebo. Korespondenco z vami pa bomo hranili dlje, kot je potrebno za namene poslovanja in arhiviranja, odvisno od teme.

 • Lahko prejmemo podatke o vas, če uporabljate katero koli od preostalih spletnih strani, ki jih upravljamo, ali druge proizvode in/ali storitve, ki jih zagotavljamo. Tesno sodelujemo tudi s tretjimi osebami (vključno z, na primer, poslovnimi partnerji, podizvajalci pri ponudnikih tehničnih, plačilnih in analitičnih storitev, ponudniki informacij o brskanju in agencijami za poročanje o boniteti potrošnikov) in lahko od njih prejmemo podatke o vas.


Pravna podlaga za to obdelavo je naš zakonit interes, namreč spremljanje in izboljšanje naše spletne strani, proizvodov in storitev.

 • Podatki iz evidenc naših spletnih strežnikov, na primer podatki o vašem računalniku, kot so vaš IP naslov, operacijski sistem in tip brskalnika (»Podatki o uporabi«). Te podatke uporabljamo za upravljanje sistema in analizo, kako ljudje uporabljajo naše spletne strani in digitalne platforme. Pomagajo nam tudi, da lahko zagotovimo najboljšo spletno infrastrukturo za vaše spletne dejavnosti.


Pravna podlaga za to obdelavo je naš zakonit interes, namreč spremljanje in izboljšanje naše spletne strani, proizvodov in storitev.

 • Kot omenjeno zgoraj, s pomočjo uporabe piškotkov ali drugih podobnih tehnologij zbiramo informacije, ki so shranjene na vaši napravi, o tem, kako uporabljate našo spletno stran, digitalne proizvode in storitve. Piškotki vsebujejo informacije, ki se prenesejo na trdi disk vašega računalnika. Pomagajo nam, da lahko izboljšujemo naše spletne strani in vam zagotavljamo boljšo in bolj personalizirano storitev. Našo Politiko piškotkov si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.michelin.si/piskotki.
 • Podatke zbiramo tudi od spletnih strani naših družbenih medijev, vključno z všečki, delitvami in tviti, in o vsebini na straneh družbenih omrežij.
 • Podatki, ki jih najdemo o vas pri drugih uglednih virih informacij. Te podatke bomo zbirali od javno dostopnih evidenc, kot je Poslovni/sodni register.


7. Kje hranimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke praviloma hranimo na naših lokalnih strežnikih. Vaše osebne podatke lahko prenesemo tudi izven Republike Slovenije, kot je podrobneje opisano spodaj.

Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Michelin je mednarodna skupina s podatkovnimi zbirkami v različnih državah, v katerih posluje. Michelin lahko prenese vaše osebne podatke znotraj skupine eni od svojih podatkovnih zbirk ali svojim zunanjim partnerjem, ki se nahajajo izven vaše matične države.

Ker se ravni varstva podatkov po svetu razlikujejo, vaših osebnih podatkov ne posredujemo družbam v skupini Michelin ali tretjim družbam izven Evropske unije, razen če te družbe ponujajo enako ali primerljivo raven varstva osebnih podatkov kot Michelin.

Za prenose znotraj družbe Michelin je družba sprejela interna pravila, ki urejajo prenos osebnih podatkov iz Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Na zahtevo lahko zagotovimo več informacij o takšnih prenosih.

Prenose podatkov izven skupine urejajo pogodbe, ki vsebujejo klavzule Evropske komisije za dobavitelje, ki so ustanovljeni izven EU, da se zagotovi podobna raven zaščite, kot je vzpostavljena v vaši matični državi.

V zvezi s spletnim gostovanjem, ki ga zagotavlja LinkbyNet, lahko družbe Skupine LinkbyNet v nekaterih primerih podatke prenesejo izven EGP v zvezi s podpornimi dejavnostmi, ki bodo opravljene iz Kanade (država z zadostno ravnijo varnosti), Vietnama in Mauritiusa. Te prenose urejajo Zavezujoča poslovna pravila Skupine LinkbyNet.

Medtem ko smo zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, prenos podatkov prek spleta ni popolnoma varen. Skupaj z našimi ponudniki storitev si bomo po najboljših močeh prizadevali, da zavarujemo vaše osebne podatke, vendar so podatki posredovani izključno na vašo lastno odgovornost.

8. Deljenje vaših osebnih podatkov

Prejemniki vaših osebnih podatkov so omejeni izključno na osebe, ki morajo poznati takšne informacije, da lahko izvajajo svoje obveznosti.

Vaše osebne podatke lahko delimo:

 • znotraj Skupine Michelin


Vaše osebne podatke lahko razkrijemo kateremu koli članu skupine, torej našim podrejenim družbam, naši končni matični družbi in njenim podrejenim družbam, kolikor je to potrebno za enake namene prvotne obdelave, kot je določena v tem pravilniku.

 • Ponudnikom storitev


Michelin lahko deli vaše osebne podatke s ponudniki storitev, ki jih Michelin lahko uporablja za obdelavo vaše zahteve ali za zagotavljanje storitev. Ti ponudniki storitev so pogodbeno zavezani k varovanju zaupnosti in zaščiti osebnih podatkov, ki jih lahko prejmejo, in k uporabi vaših osebnih podatkov samo na podlagi naših navodil.

 • Javnim organom
   

Če smo dolžni razkriti ali deliti vaše osebne podatke z namenom izpolnitve kakršne koli pravne obveznosti ali z namenom uveljavitve ali uporabe naših določb in pogojev ter drugih dogovorov; ali z namenom zaščite pravic, sredstev ali varnosti Skupine Michelin, naših strank ali drugih.

 • Drugi primeri


V primeru, da prodamo katero koli dejavnost ali sredstvo, pri čemer lahko vaše osebne podatke razkrijemo morebitnemu kupcu takšne dejavnosti ali sredstev.

9. Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke

Praviloma vaših osebnih podatkov ne bomo hranili za noben namen ali namene dlje, kot je potrebno za izpolnitev namenov, za katere jih zbiramo, vključno za namene izpolnitve kakršnih koli pravnih, računovodskih ali poročevalskih zahtev.

Pri določitvi ustreznega obdobja hrambe za osebne podatke upoštevamo količino, naravo in občutljivost osebnih podatkov, možno tveganje za nastanek škode zaradi nepooblaščene uporabe ali razkritja vaših osebnih podatkov, namene, za katere obdelujemo vaše osebne podatke in ali lahko dosežemo te namene z drugimi sredstvi, ter veljavne pravne zahteve.

V nekaterih okoliščinah nas lahko zaprosite, da izbrišemo vaše podatke: za več informacij glej vašo pravico do izbrisa spodaj.

V določenih okoliščinah lahko anonimiziramo vaše osebne podatke (tako da jih ni več mogoče povezati z vami) za namene raziskave ali za statistične namene, pri čemer lahko te podatke uporabljamo za nedoločen čas brez nadaljnjega obvestila.

10. Vaše pravice na podlagi zakonodaje o varovanju zasebnosti

Zakonodaja o varovanju zasebnosti vam zagotavlja določene pravice v zvezi z obdelovanjem vaših podatkov. To so:

pravica do obveščenosti

pravica do dostopa do vaših podatkov

pravica do popravka vaših podatkov

pravica do izbrisa vaših podatkov

pravica do omejitve obdelave

pravica do prenosa podatkov

pravica do ugovora obdelavi

Pravica do obveščenosti

Imate pravico, da ste obveščeni o tem, kako zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, vključno s tem, kdo smo, kako uporabljamo vaše osebne podatke in vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Vse informacije, ki jih potrebujete, smo zbrali v tem obvestilu o varovanju zasebnosti.

Pravica do dostopa do vaših podatkov

Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas. Lahko potrdimo, ali se vaši podatki obdelujejo ali ne in vam zagotovimo dostop do vaših osebnih podatkov.

Pravica do popravka vaših podatkov

Če so vaši osebni podatki netočni ali nepopolni, imate pravico do popravka ali posodobitve teh podatkov. Če smo vaše podatke razkrili kateri koli tretji osebi, jih bomo, kadar bo to mogoče, obvestili o kakršnih koli posodobitvah, ki nam jih zagotovite. Osebne podatke, ki jih hranimo o vas, lahko posodobite tako, da vzpostavite stik z nami s pomočjo kontaktnih podatkov, ki so navedeni v tem Pravilniku o zasebnosti.

Pravica do izbrisa vaših podatkov

Imate pravico zahtevati izbris ali odstranitev vaših osebnih podatkov, kadar ni razloga, da jih še naprej obdelujemo. Pravico biti pozabljen lahko uveljavljate, kadar podatki niso več potrebni v zvezi z namenom, za katerega so bili prvotno zbrani ali obdelovani, in kadar prekličete privolitev za obdelavo.

Obstajajo omejene okoliščine, v katerih se pravica biti pozabljen ne uporablja – če želite izvedeti več, nas kar vprašajte.

Pravica do omejitve obdelave

Imate tudi pravico »blokirati« ali omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah, npr. ko zahtevate, da Michelin obdrži podatke, ki bi jih običajno izbrisali, za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, v katere ste vpleteni. Če od nas zahtevate, da zadržimo vaše osebne podatke, bomo ustavili kakršno koli nadaljnjo obdelavo razen hranjenja.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Če ste nam podatke zagotovili v strukturiranem, pogosto uporabljanem in strojno berljivem formatu in jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali na podlagi pogodbe, sklenjene z vami, nas lahko prosite, da premestimo ali prenesemo vaše osebne podatke drugemu ponudniku storitev ali kopirate vaše podatke za vaše lastne namene.

Pravica do ugovora

Imate pravico, da od nas zahtevate, da ne obdelujemo vaših osebnih podatkov za naše legitimne interese, vključno s trženjskimi nameni. Običajno vas bomo (preden zberemo podatke) obvestili, če nameravamo vaše podatke uporabiti za takšne namene ali če nameravamo vaše podatke razkriti kateri koli tretji osebi za takšne namene. Vašo pravico do preprečitve takšne obdelave lahko uveljavljate tako, da odkljukate določene kvadratke na obrazcih, ki jih uporabljamo za zbiranje vaših podatkov. Pravico lahko kadar koli uveljavljate tudi tako, da nam pišete na dataprivacy_EUC@michelin.com. Razen v zvezi s trženjsko povezano obdelavo vas vljudno prosimo, da nam posredujete podrobnosti o razlogih, ki se nanašajo na vašo situacijo, da bomo lahko ocenili, ali lahko sprejmemo vaš ugovor, oziroma zagotovili podrobnosti o tem, kako obravnavamo takšne razloge.

Nadaljnje informacije o vaših pravicah glede varovanja podatkov lahko pridobite od Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije na https://www.ip-rs.si/ ali  Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

11. Kaj lahko storite, če niste zadovoljni

Zavezani smo k varovanju in spoštovanju vaše zasebnosti. Toda če niste zadovoljni s tem, kako zbiramo in obdelujemo vaše podatke ali želite samo dodatne informacije o vaših pravicah, lahko vzpostavite stik z nami na naslednje načine:

 • Lahko nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov dataprivacy_EUC@michelin.com
 • Lahko nam pošljete pismo na naslednji naslov: Stegne 21C, 1000 Ljubljana
   

Sodelovali bomo z vami, da se razrešijo kakršna koli vprašanja, ki bi jih lahko imeli, in poskušali bomo čim prej odgovoriti na kakršno koli vprašanje, ki ga boste zastavili.

Lahko tudi vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije– nadaljnje informacije lahko najdete na naslovu https://www.ip-rs.si/ ali Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

12. O varnosti podatkov

Michelin izvaja ukrepe za zaščito zasebnosti, varnosti in celovitosti vaših osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov je omejen na tiste zaposlene in ponudnike storitev, ki morajo poznati te podatke ali ki so bili usposobljeni za delovanje v skladu s pravili o zaupnosti.

Na komercialnih straneh družbe Michelin se bodo zbirali bančni podatki za namene učinkovitih, zakonsko varnih plačilnih postopkov. Ti ukrepi so lahko sestavljeni iz šifriranja SSL (katerega namen je, da podatki postanejo neberljivi za druge) med zbiranjem ali prenosom zaupnih podatkov. Navedeni podatki se bodo uporabili le za namene spletnega plačila in se ne bodo hranili.

Michelin zagotavlja, da vaših osebnih podatkov ne spreminjajo, poškodujejo ali do njih dostopajo nepooblaščene tretje osebe.

13. Spremembe našega Pravilnika o zasebnosti

Občasno lahko spremenimo naš pravilnik o zasebnosti. Kakršne koli spremembe, ki jih bomo vnesli v ta pravilnik v prihodnosti, bodo objavljene na tej strani. Če imate spletni račun pri nas, vas lahko obvestimo o kakršnih koli spremembah po elektronski pošti ali prek vašega računa, ko se naslednjič prijavite.

Uporabljate spletni brskalnik, ki ga to spletišče ne podpira
Uporabljate brskalnik, ki ga to spletišče ne podpira. To pomeni, da nekatere funkcije utegnejo neustrezno delovati. Posledica tega je lahko čudno obnašanje med spletnim brskanjem. Uporabite ali nadgradite/namestite enega od naslednjih brskalnikov, da boste čim bolje izkoristili to spletišče